Rehabilitační cvičení na základních školách
Rehabilitační čvičení dětí v libereckých základních školách v rámci projektu „Zdravé dítě zdravá budoucnost“

V roce 2013 jsme vytvořily tento projekt, který je zaměřen na cvičení dětí 1.- 4. tříd základních škol. Jedná se o preventivní program, jehož záměrem je poskytnout dětem více zdravého pohybu.

Děti navštěvují čtyřměsíční skupinové kurzy vedené fyzioterapeutem, který 1x týdně dochází do základní školy. Náplní kurzu je zdravotní tělocvik, výuka chytrému zacházení se svým tělem a pěstování správných pohybových návyků.

Cvičením formou hry je povedeme ke správnému držení těla, tj. například ke vzpřímenému sedu, stoji v ose nebo správné chůzi. Nabízíme alternativu pohybu, která v dětech nevyvolává stres, nezatěžuje je jednostranně a nenutí je předčasně k „velkým výkonům.“ Snažíme se je přilákat k tomu, aby se amatérský sport stal součástí jejich života, těšily se na něj a měly radost z pohybu.

Základem cvičení je tedy snaha o vytvoření vztahu k amatérskému sportování a tím zdravého „návyku,“ vytvoření vztahu k vlastnímu zdraví, prevence obezity, špatné nálady, nudy, deprese ,civilizačních chorob, bolesti a vad pohybového aparátu, poznání a vnímání sebe sama a posouvání svých hranic.

Cvičení je prováděno s ohledem na věkovou kategorii, bez předčasné specializace a s využitím tradičního i netradičního sportovního náčiní, nářadí, rehabilitačních pomůcek a využití moderních forem pohybu.

Postupně budeme rozvíjet rychlost, reakční rychlost, obratnost, sílu horních a dolních končetin se zapojením všech svalových skupin a s velkým důrazem na posílení hlubokého stabilizačního systému, na správné držení těla a schopnost ovládat jednotlivé části těla.

Vše prováděno s ohledem na věkovou skupinu! – CESTA JE CÍL!

Velkou výhodou je pak individuální přístup, kdy maximální počet dětí na jednoho cvičitele je 10 dětí , což umožňuje dobrou kontrolu přesnosti prováděných cvičení.

Rozsah a termíny cvičení:
  • 2 čtyřměsíčních cykly - cca 16 lekcí/ cyklus
  • 1. pololetí : říjen – leden
  • 2. pololetí : únor- květen
Speciální programy na míru
Vše pod odborným vedením fyzioterapeutů. V případě zájmu nás kontaktujte emailem na sarema@seznam.cz nebo telefonicky na 777 104 652.