Intenzivní neurorehabilitace

Neurorehabilitační programy

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.

Více Ceník

Intenzivní neurorehabilitace
systém TheraSuit

TheraSuit

Jedná se o intenzivní rehabilitaci při níž dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

Cvičební klec UEU nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

Systém SPIDER usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb.

TheraTogs

TheraTogs®je speciální pohybová terapie určená klientům s neuromotorickou dysfunkcí.

Klíčovým prvkem rehabilitace je oblečkový systém TheraTogs®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

Ergoterapie

Cílem ergoterapie je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. V zásadě jde o zachování maximální soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových činnostech. Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání.

Ergoterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny. V případě dětských klientů ji lze aplikovat, když dítě zaostává v tělesném, duševním či intelektuálním vývoji, pokud se projevují poruchy nebo výpadky v pohybových schopnostech, jestliže je poškození smyslového orgánu či zpracování smyslového podráždění v mozku, pokud dítě reaguje na blízké osoby a ve známém prostředí neadekvátně.

Canistherapy

Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.

Snoezelen / magic box

U senzomotorické terapie dochází k primární aktivaci mentálně postižených pacientů. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu.

K tomu je potřeba speciální prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, nabýt pocitu bezpečí, vnějšího klidu a uvolnění. Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací, probouzí smysly a podněty, s vyloučením podnětů rušivých.

Kreativní dílny

Terapeutické kreativní dílny jsou určeny na podporu smyslů a jemné motoriky pacientů všech věkových kategorií, kteří pod odborným dohledem speciálních pedagogů budou zapojeni do vytváření dekorativních i užitných předmětů.

Jednotlivé dílny jsou velmi dobře vybaveny pro plstění, pletení košíků, výrobu keramiky, práci s hlínou a čeká na vás také malířský ateliér, kde se naučíte základní i nové výtvarné techniky.

Ceník neurorehabilitačního programu

Neurorehabilitační program
Základní neurorehabilitační program
4 týdny rehabilitace 49.900 Kč
3 týdny rehabilitace 37.425 Kč
2 týdny rehabilitace 24.950 Kč
1 týden rehabilitace 12.475 Kč
Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.
Strava a ubytování
Stravu a ubytování je možno si zajistit individuálně nebo sjednat v Jedličkově ústavu: Mgr. Edita Homolková, tel. 485 218 123, e-mail: edita.homolkova@ju-lbc.cz

Jedličkův ústav:

Léčba probíhá v budově Jedličkova ústavu.