Ceník rehabilitačního programu - Therabasic

Therabasic
Základní čtyřtýdenní rehabilitační pobyt Therabasic
4 týdny rehabilitace 49.900 Kč
Refresh rehabilitační pobyty
1 týden rehabilitace 12.475 Kč
2 týdny rehabilitace 24.950 Kč
3 týdny rehabilitace 37.425 Kč
Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.
Možnosti
V případě, že fyzioterapeut bude potřebovat pomoc při manipulaci s klientem, bude dle potřeby přítomen náš asistent. Celková cena za léčbu se navýší o 200 Kč/hod a bude doúčtována fakturou. 200 Kč/h
V případě , že procedura bude vyžadovat přítomnost druhého fyzioterapeuta dojde k navýšení celkové ceny za léčbu o 350 Kč/hod. a bude doúčtována fakturou 350 Kč/h
Další podpůrné terapie ( neurostimulace, klasická masáž, Breussova masáž, thajská masáž, bazální stimulace, ergoterapie, dechová cvičení, logopedie, tvořivé dílny atp. ) budou ev. nabídnuty na místě a případně dofakturovány.