Ergoterapie
Cílem ergoterapie je umožnit jedinci zapojovat se do činností, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. V zásadě jde o zachování maximální soběstačnosti v běžných denních, pracovních a volnočasových činnostech.

Ergoterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny. V případě dětských klientů ji lze aplikovat, když dítě zaostává v tělesném, duševním či intelektuálním vývoji, pokud se projevují poruchy nebo výpadky v pohybových schopnostech, jestliže je poškození smyslového orgánu či zpracování smyslového podráždění v mozku, pokud dítě reaguje na blízké osoby a ve známém prostředí neadekvátně.

Ergoterapeut aktivně spolupracuje s rodinou dítěte, respektuje její potřeby a přání.