Therasuit

intenzivní neurorehabilitační program

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.

Více Ceník
Therasuit
Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

Cvičební klec UEU nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

Systém SPIDER usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb.

Během intenzivní rehabilitace dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Canistherapy
Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.


Ceník rehabilitačního programu - Therabasic

Therabasic
Základní čtyřtýdenní rehabilitační pobyt Therabasic
4 týdny rehabilitace 49.900 Kč
Refresh rehabilitační pobyty
1 týden rehabilitace 12.475 Kč
2 týdny rehabilitace 24.950 Kč
3 týdny rehabilitace 37.425 Kč
Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.
Možnosti
V případě, že fyzioterapeut bude potřebovat pomoc při manipulaci s klientem, bude dle potřeby přítomen náš asistent. Celková cena za léčbu se navýší o 200 Kč/hod a bude doúčtována fakturou. 200 Kč/h
V případě , že procedura bude vyžadovat přítomnost druhého fyzioterapeuta dojde k navýšení celkové ceny za léčbu o 350 Kč/hod. a bude doúčtována fakturou 350 Kč/h
Další podpůrné terapie ( neurostimulace, klasická masáž, Breussova masáž, thajská masáž, bazální stimulace, ergoterapie, dechová cvičení, logopedie, tvořivé dílny atp. ) budou ev. nabídnuty na místě a případně dofakturovány.
Doplňkové procedury
Canisterapie s fyzioterapeutem - 40 min 800 Kč/hod
Canisterapie bez fyzioterapeuta - 40 min 600 Kč/hod
Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií. Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje OBLAST SOCIÁLNĚ EMOČNÍ.