Therasuit

intenzivní neurorehabilitační program

Jedná se o komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení v důsledku cévní mozkové příhody, dětskou mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.

Více Ceník
Therasuit
Klíčovým prvkem rehabilitace je kosmický obleček TheraSuit®, který výrazně zvyšuje účinek neurofyziologického cvičení.

Cvičební klec UEU nabízí možnost 3D prostorové rehabilitace za efektivního využití systému kladek, pevných a pružných lan a závaží.

Systém SPIDER usnadňuje klientovi orientaci v prostoru a nácvik stoje. Speciální posilovací program je stanovený pro pacienta na základě jeho individuálních potřeb.

Během intenzivní rehabilitace dochází k stimulaci normálních pohybových a posturálních vzorců. Zvýšená pevnost těla se následně odráží u každodenních funkčních činností, které obvykle následují nebo jsou kombinovány s posilujícím cvičením.

Oxygentherapy
Kyslíková terapie je pro své léčivé účinky indikována v případě celé řady onemocnění. Jedná se zejména o onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, centrálního nervového systém a pohybového aparátu.

Kyslík pomáhá posílit imunitní systém a působí proti infekcím. V případě, že tělu přísun kyslíku zvýšíme, posílíme imunitní systém a buňky mohou produkovat více energie, dochází rovněž k urychlení jejich regenerace.

Během procedury dojde k uvolnění a zklidnění organismu a zlepšení psychického stavu.

Snoezelen / magic box
U senzomotorické terapie dochází k primární aktivaci mentálně postižených pacientů. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba speciální prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, nabýt pocitu bezpečí, vnějšího klidu a uvolnění. Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací, probouzí smysly a podněty, s vyloučením podnětů rušivých.

Nejedná se vždy o pacienty, kteří se s poškozením narodili, ale i o děti, které se do této situace dostaly v průběhu života důsledkem nehody nebo i jiných zdravotních potíží.

Snoezelen je jednou z cest, která vede k plnohodnotnému životu.

Bazén
Vodoléčba je součástí somatické a vibrační stimulace, je prevencí cévních komplikací a bolestí trupu a končetin.

U klientů se spasticitou nebo se zvýšeným svalovým napětím působí vodoléčba myorelaxačně. Pro většinu uživatelů je vodoléčba oblíbenou rehabilitační aktivitou. Přispívá i k psychické pohodě.


Kreativní dílny
Terapeutické kreativní dílny jsou určeny na podporu smyslů a jemné motoriky pacientů všech věkových kategorií, kteří pod odborným dohledem speciálních pedagogů budou zapojeni do vytváření dekorativních i užitných předmětů.

Jednotlivé dílny jsou velmi dobře vybaveny pro plstění, pletení košíků, výrobu keramiky, práci s hlínou a čeká na vás také malířský ateliér, kde se naučíte základní i nové výtvarné techniky.


Canistherapy
Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.

Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje oblast sociálně emoční.


Ceník rehabilitačního programu - Therabasic

Therabasic
Základní čtyřtýdenní rehabilitační pobyt Therabasic
4 týdny rehabilitace 49.900 Kč
Refresh rehabilitační pobyty
1 týden rehabilitace 12.475 Kč
2 týdny rehabilitace 24.950 Kč
3 týdny rehabilitace 37.425 Kč
Klient bude před nástupem léčby absolvovat schůzku s fyzioterapeutem, který doporučí postup léčebné procedury podle diagnózy klienta. Při vstupním vyšetření pacienta stanoví vyšetřující fyzioterapeut s ohledem na diagnózu, hmotnost, imobilitu a schopnost spolupráce pacienta, následující možnosti vedení terapie.
Možnosti
V případě, že fyzioterapeut bude potřebovat pomoc při manipulaci s klientem, bude dle potřeby přítomen náš asistent. Celková cena za léčbu se navýší o 200 Kč/hod a bude doúčtována fakturou. 200 Kč/h
V případě , že procedura bude vyžadovat přítomnost druhého fyzioterapeuta dojde k navýšení celkové ceny za léčbu o 350 Kč/hod. a bude doúčtována fakturou 350 Kč/h
Další podpůrné terapie ( neurostimulace, klasická masáž, Breussova masáž, thajská masáž, bazální stimulace, ergoterapie, dechová cvičení, logopedie, tvořivé dílny atp. ) budou ev. nabídnuty na místě a případně dofakturovány.
Doplňkové služby

Doplňkové služby a ubytování lze sjednat v Jedličkově ústavu:
Mgr. Edita Homolková, tel. 485 218 123, e-mail: edita.homolkova@ju-lbc.cz

Strava
je zajištěna buď individuálně nebo možno objednat v budově Jedličkova ústavu
Celodenní strava v Jedličkově ústavu
děti do 12 let včetně 80 Kč/den
nad 13 let ​a dospělí 107 Kč/den
Doplňkové procedury
Výživa - 60 min (vstupní vyšetření) 500 Kč/hod
Stanovení výživového plánu 2.000 Kč
Velký důraz klademe na výživu, v případě zájmu je možno domluvit schůzku s naším výživovým poradcem, který na základě vstupního vyšetření navrhne další postup.
Bazén s fyzioterapeutem - 60 min 500 Kč/hod
Vodoléčba je součástí somatické a vibrační stimulace, je prevencí cévních komplikací a bolestí trupu a končetin. U klientů se spasticitou nebo se zvýšeným svalovým napětím působí vodoléčba myorelaxačně. Pro většinu uživatelů je vodoléčba oblíbenou rehabilitační aktivitou. Přispívá i k psychické pohodě.
Snoezelen s fyzioterapeutem - 40 min 500 Kč/hod
U senzomotorické terapie dochází k primární aktivaci mentálně postižených pacientů. Metoda je zaměřena na smyslové vnímání a prožitek pomocí světla, zvuku, doteku, chuti a čichu. K tomu je potřeba speciální prostředí, ve kterém je možné se koncentrovat, nabýt pocitu bezpečí, vnějšího klidu a uvolnění. Metoda v sobě spojuje myšlenku dynamiky s relaxací, probouzí smysly a podněty, s vyloučením podnětů rušivých. Nejedná se vždy o pacienty, kteří se s poškozením narodili, ale i o děti, které se do této situace dostaly v průběhu života důsledkem nehody nebo i jiných zdravotních potíží. Snoezelen je jednou z cest, která vede k plnohodnotnému životu. Speciální místnost určená k poskytnutí naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční
Doplňkové procedury
Canisterapie s fyzioterapeutem - 40 min 800 Kč/hod
Canisterapie bez fyzioterapeuta - 40 min 600 Kč/hod
Využívá se léčebného kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií. Soustřeďujeme se hlavně na práci s dětmi. Pes se stává jejich dobrým kamarádem, který tím, že jejich lásku oplácí svou, uspokojuje jejich citové potřeby, pomáhá rozvíjet sociální vztahy, adaptivní a sociální chování, tj. ovlivňuje OBLAST SOCIÁLNĚ EMOČNÍ.
Oxygenoterapie - 15 min 50 Kč
Kyslíková terapie je pro své léčivé účinky indikována v případě celé řady onemocnění. Jedná se zejména o onemocnění dýchacích cest, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění trávicí soustavy, centrálního nervového systém a pohybového aparátu. Kyslík pomáhá posílit imunitní systém a působí proti infekcím. V případě, že tělu přísun kyslíku zvýšíme, posílíme imunitní systém a buňky mohou produkovat více energie, dochází rovněž k urychlení jejich regenerace. Během procedury dojde k uvolnění a zklidnění organismu a zlepšení psychického stavu.

Jedličkův ústav:

Léčba probíhá v budově Jedličkova ústavu.