TheraTogs

intenzivní neurorehabilitační program

Unikátní léčebná metoda pro pacienty s neurologickým postižením v důsledku cévní mozkové příhody, mozkovou obrnu /DMO/, vývojové opoždění a traumatické poranění mozku.